Інститут гематології та трансфузіології НАМН

Кадри

На 31.12.2019 р. в інституті працювали:

  • за розділом «Наука» – 37 науковців (докторів наук – 13 (медичних – 9, біологічних – 3), серед них 7 професорів; кандидатів наук – 18 (медичних – 9, біологічних – 10).
  • за розділом «Клініка» – 17 лікарів, серед них 1 доктор та 4 кандидати медичних наук. В інституті діє аспірантура за спеціальністю «гематологія та трансфузіологія».

Після переходу інституту до складу НАМН (2000р.) в аспірантурі підготовлено 17 кандидатів наук.