Інститут гематології та трансфузіології НАМН

Лабораторія мікробіології та проблем антиінфекційного імунітету

Завідувачка: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Рибальська А. П.
телефон: (044) 467-05-89;
Електронні адреса: igtmicrob@ukr.net

Лабораторія була заснована у 1943 р. як підрозділ з питань бакконтролю крові. Тут працювали лікарі-бактеріологи Вишневська Є. П.; з 1946 р. — Зільбербрант Г. П.; з 1958р. — Храпач Д. Б. З 1961 р. лабораторією завідував професор Блінкин С. О., під керівництвом якого вирішувалася проблема бактеріологічного контролю консервованої крові та плазми за допомогою експрес-методів. У цей же час у лабораторії розпочалися наукові дослідження щодо розробки та отримання препаратів донорської крові протиінфекційної дії — антистафілококової плазми та антистафілококового імуноглобуліну, що призначені для лікування хворих з тяжкими інфекційно-запальними ускладненнями стафілококової етіології.

З 1969 по 1981 рр. лабораторія бакконтролю перебувала у складі лабораторії Державного контролю препаратів крові та кровозамінників (керівник - к. м. н. Н. І. Ларичева). Як самостійний підрозділ Інституту лабораторія існує з 1981 р., який до 2012 року очолювала професор О. О. Федоровська. З 2013 р. керівником підрозділу є д. б. н., ст. н. с. А. П. Рибальська.

Лабораторія атестована ДП «Укрметртестстандарт» на проведення вимірювань показників об’єктів згідно із галуззю.

Впродовж існування лабораторії проведено низку наукових досліджень за наступними проблемами:

  • розробка експрес-методів бактеріологічного контролю крові і плазми;
  • бактеріологічний контроль крові, її компонентів, препаратів, кісткового мозку, консервуючих розчинів, умов їх заготівлі;
  • розробка принципів створення та отримання імунних препаратів донорської крові протиінфекційної специфічної дії для клінічного застосування;
  • вивчення клінічної ефективності препаратів донорської крові антисиньогнійної та антипротейної спрямованості при гнійно-септичних станах у хірургічних й опікових хворих;
  • визначення стану мікробіоценозів та імунологічних особливостей організму хворих з порушеннями системи кровотворення.

Наукова розробка імунних антиінфекційних препаратів з донорської крові антистафілококової, антирабічної, антисиньогнійної, антипротейної та антидифтерійної спрямованості сприяла створенню школи науковців-кандидатів та докторів наук.

На цей час колектив лабораторії працює над проблемами діагностики, профілактики та лікування хворих на гемобластози з інфекційно-запальними ускладненнями. У лабораторії працюють висококваліфіковані фахівці-мікробіологи: кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник О. А. Мельник, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Н. К. Скачкова, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Л. М. Немировська. Підрозділ є базою для підготовки студентів (бакалаврів та магістрів) зі спеціальності «мікробіологія».