Інститут гематології та трансфузіології НАМН

Група біохімії

Керівник групи – канд. біол. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник АНОШИНА Мілітіна Юріївна.
тел.: (044) 440-31-55

Історичні довідка

Група створена у листопаді 1996р., спочатку при відділенні захворювань системі крові, а з лютого 2004 – як окремий підрозділ Інституту.

Атестація

Група атестована на технічну компетентність з правом проведення вимірювань показників об’єктів відповідно до галузі акредитації.

Фахівці лабораторії

канд. біол. наук, ст. наук. співроб., пров. наук. співроб. М. Ю. Аношина;
канд. біол. наук, ст. наук. співроб. М. В. Яговдік.

У підрозділі вирішуються наступні завдання:

  • визначення найбільш інформативних біохімічних показників при вивченні механізмів формування захворювань системи крові у населення України (порушення системи гемостазу, гемобластози, гемофілії, анемії);
  • біохімічна характеристика зразків пуповинної крові при розробці нових та удосконалених методів довгострокового низькотемпературного зберігання гемопоетичної тканини на основі новітніх підходів до кріозахисту;
  • надання консультативної та практичної допомоги клінічним підрозділам інституту, лікувальним закладам Охорони здоров’я України;

До основних функцій, що здійснює підрозділ, належать:

  • виконання біохімічних фундаментальних та прикладних досліджень у галузі гематології та трансфузіології;
  • проведення наукового аналізу отриманих результатів та впровадження наукових розробок у практику установ охорони здоров’я.