Інститут гематології та трансфузіології НАМН

Лабораторія імуногематології та ізосерології

Завідувачка — кандидат мед. наук Р. П. Павлюк

тел.: (044) 440-30-22

Лабораторія імунного типування створена 1985р. відповідно до наказу МОЗ СРСР №1015 від 30.07.1985р. «Про широке впровадження імунологічного типування в медичну практику» і №655 від 25.05.1989р. «Про подальше вдосконалення організації імунологічного типування».

До 1994 року лабораторія існувала як група у складі лабораторії імуногематології та ізосерології, керівниками якої були кандидати медичних наук М. І. Дудник (1968 — 1973 рр.), Л.І. Тимошенко (1973 — 1986 рр.), Н.І. Бурка (1986 — 1989 рр.), О.Н. Бай (1989 — 1994 рр.). У 1994 р. лабораторію очолила доктор медичних наук, лікар вищої категорії Г.М. Дизик. У 2017 році лабораторію переіменували в лабораторію імуногематології і ізосерології і її очолила кандидат медичних наук Р.П.Павлюк.

Важливим напрямом діяльності стало вивчення асоціацій хвороб з антигенами еритроцитів відповідно до їх Міжнародної систематизації ISBT, визначення частоти еритроцитарних антигенів в українській змішаній популяції. Аналіз довготривалості життя в залежності від груп крові системи АВ0. У лабораторії виконано і захищено 3 кандидатських дисертації, розроблені способи прогнозування, моніторингу захворювань вибору медичних препаратів, отримано 8 патентів України. Колектив лабораторії приймав участь в виконанні НДР, серед них багатопланова робота за програмою: «Здоров’я нації».

Колектив лабораторії виконує діагностичні, аналітичні дослідження і проводить науково-організаційну роботу.

Діагностичні дослідження спрямовані на ідентифікацію антигенів крові та імунних антитіл. Метою аналітичних досліджень є контроль і стандартизація гемостандартів, що надходять зі станцій переливання крові (Центрів крові) України на специфічність, авідність, титр, відсутність гемолітичних властивостей — виконано понад 35 тисяч таких досліджень.

Науково-організаційна робота передбачає розробку Програм науково-інформаційних та інструктивних матеріалів, а також публікацію науково-методичних статей в профільних журналах.

Лабораторія імунного типування є організацією-розробником і співавтором виданих уперше в Україні інформаційних, інструктивних та науково-методичних нормативних матеріалів.

В лабораторії проводяться курси інформації та стажування на тему «Теоретичне значення та практичне визначення груп крові системи АВ0, Резус, Келл та імунних антитіл». Пройшли навчання та отримали сертифікат на право визначення груп крові понад 300 лікарів-лаборантів.

На цій базі в лабораторії виконано і захищено 3 кандидатські дисертації, розроблені способи прогнозування, моніторингу захворювань, вибору медичних препаратів, отримано 8 патентів України. Колектив лабораторії приймав участь в виконанні НДР, серед них багатопланова робота за програмою: «Здоров’я нації».

Робота лабораторії спрямована на освоєння нових технологій, вдосконалення методів ідентифікації мінорних антигенів, що сприятиме запобіганню небажаним посттрансфузійним реакціям у реципієнтів гемокомпонентів і мінімізацію проявів імунних конфліктів у вагітних. Кожен мешканець столиці та її гість має право і можливість визначити свою антигенну структуру (групи крові). Лабораторія атестована на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», свідоцтво про атестацію № ПТ — 350/15 видане 01.10.2015 р. (термін дії до 01.10.2018 р.).