Інститут гематології та трансфузіології НАМН

Група імуногематології

Керівник — кандидат медичних наук, старший науковий співробітник ПАВЛЮК Раїса Пантелеймонівна.
тел.: (044) 440-30-22;
електронна адреса: immunogematolog@gmail.com

Історична довідка

Підрозділ як самостійна структура виділився із складу лабораторії цитології та імунології у 2005 р. До 1996 року існувала лабораторія імуногематології та тканинного типування, яку реорганізували в лабораторію імунології і групу імунного типування. Група сформована у зв’язку з необхідністю розвитку цього напрямку для трансфузіологічної, гематологічної та акушерської практики, а також для впровадження сучасних технологій та методів імуногематологічної діагностики в лабораторну службу.

Атестація

На підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» група атестована на технічну компетентність з правом проведення вимірювань показників об’єктів відповідно до галузі акредитації. Свідоцтво про атестацію № ПТ – 352/15 видане 01.10.2015 р.

канд. мед. наук, ст. наук. співроб.
ПАВЛЮК Раїса Пантелеймонівна

канд. мед. наук., наук. співроб.
МИРОНЕНКО Галина Анатоліївна


наук. співроб.
ТИМОШЕНКО Уляна Василівна


Основні напрями роботи:

  • діагностика і прогноз складних випадків імуноконфліктної вагітності та гемолітичної анемії новонароджених;
  • ідентифікація антитіл та визначення ступенів ризику гемолізу при автоімунній гемолітичній анемії;
  • вивчення механізмів імунного цитолізу, зокрема, гемолізу (комплементзалежного та незалежного від комплементу);
  • вивчення змін функціональних та фізико-хімічних властивостей еритроцитарної мембрани при гемолітичних ускладненнях різного генезу;
  • вивчення розподілу еритроцитарних антигенів української змішаної популяції Центрально-Української геногеографічної зони як необхідний етап планування донорства;
  • вивчення еритроцитарних антигенів – генетичних маркерів гематологічних захворювань;
  • визначення ролі імуногематологічних факторів у патогенезі гемобластозів;
  • виконує функції референс-лаботорії по впровадженню у практику лабораторій ЗОЗ та СПК гелевої технології, що дозволяє підвищити якість імуногематологічних досліджень і, зокрема, підвищити безпеку гемотрансфузійної терапії.

Науково-організаційна робота:

надання практичної і методичної допомоги фахівцям лікувальних установ, працівникам служби крові України з питань ізосенсибілізації та визначення трансфузійно значимих еритроцитарних груп крові ізосерологічних систем АВ0, Резус, Келл та ін. шляхом індивідуальних консультацій, проведення науково-практичних семінарів та курсів стажування, випуск науково-методичної літератури. За період існування групи отримано 7 Патентів на корисну модель, на підставі яких успішно здійснено 18 впроваджень у закладах служби крові та лікувальних установах. За участі спвробітників підрозділу у 2008р. видано монографію «Переливание крови (история, биологические аспекты, факторы совместимости, осложнения)», методичні рекомендації «Порядок проведення імуногематологічних досліджень крові донорів і реципієнтів у закладах служби крові та в лікувально-профілактичних закладах» (2010р.), книгу «Національне крівництво з виробничої трансфузіології для закладів, підрозділів та лабораторій служби крові» (2015р.), опубліковано 90 друкованих праць у періодичних виданнях, 4 нововведення, одну технологію та інформаційний лист.

Просвітницька діяльність

З метою розширення уявлення населення щодо проблематики груп крові опубліковано 6 інтерв’ю в друкованих виданнях та здійснено 4 виступи на телебаченні.