Інститут гематології та трансфузіології НАМН

Лабораторія діагностики онкогематологічних захворювань

Завідувачка – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Гордієнко Алла Іванівна
тел.: (044) 440-30-22

Коротка історична довідка

Лабораторія онкогематології була створена в 1994 році на базі існуючої лабораторії онкогематології та тканинного типування. Зміна назви лабораторії супроводжувалася постановкою і вирішенням нових науково-практичних завдань. Так, в лабораторії онкогематології вперше в Україні почали проводитися комплексні дослідження по вивченню клітинно-молекулярних механізмів порушень протипухлинного імунітету у хворих зі злоякісними захворюваннями крові.

Атестація

На підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» група атестована на технічну компетентність з правом проведення вимірювань показників об’єктів відповідно до галузі акредитації. Свідоцтво про атестацію № ПТ – 352/15 видане 01.10.2015 р.

Фахівці

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Гордієнко Алла Іванівна
кандидат медичних наук: Шороп Євген Валерійович
науковий співробітник: Кубарова Валентина Олександрівна

Наші помічники: лаборант: З. Ф. Кисіль

Основні напрями наукових досліджень

Основним напрямком діяльності лабораторії в даний час є фундаментально-прикладні дослідження, спрямовані на вивчення механізмів, що формують імунні дисфункції у хворих зі злоякісними захворюваннями крові (мієлодиспластичний синдром, мієлодиспластичний синдром з трансформацією в гостру мієлоїдну лейкемію, гостра мієлоїдна лейкемія de novo, хронічна мієлоїдна лейкемія). Тематика наукових досліджень лабораторії визначається потребами гематологічної науки і спрямована на розкриття основних клітинно-молекулярних механізмів порушень імунітету та їх ролі в патогенезі злоякісних захворювань крові.

Фундаментальні дослідження

  • Визначення клітинно-молекулярних механізмів формування імунопатологічних процесів у хворих зі злоякісними захворюваннями крові мієлоїдного походження.

Для вирішення цієї проблеми в лабораторії проводяться наступні дослідження:

  • Оцінка основних показників протипухлинного (вродженого та антиген специфічного адаптивного) імунітету до початку лікування й після специфічної терапії.
  • Вивчення проліферативної активності пухлинних клітин та особливостей експресії ними ключових апоптоз-асоційованих маркерів й оцінка взаємозв’язку досліджуваних показників із клінічним перебігом мієлодиспластичного синдрома та гострої мієлоїдної лейкемії.
  • Виявлення особливостей експресії мембранного білка Pgp-170 на пухлинних та гемопоетичних клітинах з імунофенотиповим профілем CD117 (C-kit), CD 34, CD33 хворих на гастру та хронічну мієлоїдну лейкемію до початку лікування та після специфічної терапії.

Практична діяльність

Результати фундаментальних досліджень застосовуються для імунологічного моніторингу стану хворих в різні періоди захворювання, а також внесення необхідної корекції в тактику терапії.

Крім того, результати використовуються для розробки і впровадження в практику нових імунологічних критеріїв:

  • Прогнозування перебігу різних форм мієлодиспластичного синдрому, мієлодиспластичного синдрому з трансформацією в гостру лейкемію, гострої мієлоїдної лейкемії de novo, хронічної мієлоїдної лейкемії;
  • Оцінки ефективності протипухлинної терапії у хворих з пухлинами мієлоїдного походження.

Використовувані імунологічні методи: проточна цитометрия (FACScan, Becton Dickinson, USA)