Інститут гематології та трансфузіології НАМН

Лабораторія патофізіології крові

Завідувач — доктор медичних наук, професор Лановенко Іван Іванович

Лабораторія патофізіології крові є провідним науковим підрозділом інституту, який проводить цілеспрямовані фундаментальні дослідження в галузі гематології і трансфузіології.

Організаційна структура лабораторії складається з керівника лабораторії, старшого і молодшого наукових співробітників, лаборантів і препаратора.

Лабораторія співпрацює з Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ, з інститутами геронтології, фармакології і токсикології НАМНУ, з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця та іншими науковими установами.

Лабораторію очолює відомий дослідник з експериментальної та клінічної фізіології проблем загальної патології, реактивності, гіпоксії доктор мед. наук, професор І.І. Лановенко. Під його керівництвом в інституті впроваджена прогресивна методологія наукових досліджень. Вона базується на поєднанні експериментальних і клініко-фізіологічних досліджень, системного та молекулярного підходів, вивченні ґенезу гіпоксії з позицій оцінки функціонального стану кисневотранспортної системи. В лабораторії сформовано важливі напрямки наукових досліджень. Фундаментальний - вивчення закономірностей і механізмів пошкодження кисневотранспортної системи, генезу гіпоксії і розробка методів корекції гіпоксії при захворюваннях системи крові. Прикладний напрямок - створення тест-систем на основі хромогенних субстратів для діагностики стану системи гемостазу. В експерименті і клініці визначені механізми пошкодження кисневотранспортної системи при анеміях, з’ясовано генез гемічної гіпоксії. Виявлені закономірності взаємодії оксиду азоту, еритропоетину і кисневотранспортної системи, встановлена роль NO і ЕРО в генезі гіпоксичного синдрому при анеміях. Доведена можливість корекції гемічної гіпоксії за допомогою антиоксидантів, пептидів і гіпоксичного тренування. У теперішній час дослідження лабораторії спрямовані на вивчення кисневозалежних механізмів розвитку гіпоксії при коагулопатяіх, визначення ролі оксиду азоту та еритропоетину як регуляторів кисневотранспортної системи в нормі та при патології.

Результати досліджень лабораторії докладно висвітлюються в доповідях і публікаціях в країні та за кордоном і мають світовий пріоритет.

Основні завдання лабораторії

  • Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі гематології, трансфузіології та коагулології з позицій вивчення кисневозалежних механізмів патогенезу захворювань системи крові.
  • Обгрунтування нових підходів і методів корекції гіпоксичного синдрому при захворюваннях системи крові на підставі вивчення функціонального стану кисневотранспортної системи, ґенезу гіпоксії, поліфункціональних властивостей і механізмів дії оксиду азоту, еритропоетину, гіпоксичного тренування.

Основні функції лабораторії

  • Розробка та впровадження нових методологій фундаментальних досліджень та експериментальних моделей у галузі гематології.
  • Участь в удосконаленні існуючих та в розробці і впровадженні нових методів дослідження у галузі гематології.
  • Визначення інформативних показників, що характеризують стан периферичної крові, систем кисневого транспорту, гемопоезу та гемостазу, для надання консультативної допомоги закладам охорони здоров’я.