Інститут гематології та трансфузіології НАМН

Відділ трансфузіології

Завідувач - доктор медичних наук, професор ПЕРЕХРЕСТЕНКО Петро Михайлович
тел.: (044) 453-61-80

Відділ організації трансфузіологічної та гематологічної допомоги – науковий підрозділ, самостійно або у комплексі з іншими підрозділами Інституту розробляє наукову тематику, вирішує завдання, що мають фундаментальне та прикладне значення для трансфузіології, гематології; надає консультативну, науково-практичну і організаційно-методичну допомогу закладам служби крові та лікувально-профілактичним закладам України, проводить аналіз їх діяльності.

До штату відділу входять: керівник відділу, наукові співробітники та допоміжний персонал (лаборанти).

Функції підрозділу

  • розробка в рамках конкретних завдань МОЗ і НАМН України нормативних матеріалів та інструктивних актів з питань служби крові і гематологічної допомоги населенню;
  • пошук пріоритетних напрямків досліджень щодо науково-організаційних питань трансфузіології та гематології;
  • розробка планів, методичних програм наукових досліджень;
  • спільно з іншими підрозділами інституту, закладами трансфузіологічного та гематологічного профілів, проведення науково-дослідної роботи щодо підвищення якості обстеження донорів, заготівлі крові, її компонентів і препаратів;
  • організація підвищення кваліфікації спеціалістів трансфузіологів і гематологів на курсах інформації та стажування;
  • участь в організації проведення з’їздів, конференцій, семінарів з питань трансфузіології та гематології.