Інститут гематології та трансфузіології НАМН

Відділення захворювань системи крові

Завідувачка — доктор медичних наук ГОРЯІНОВА Надія Валеріївна
тел.: (044) 440-12-20

Відділення є найпотужнішим підрозділом інституту, у якому обстежуються і лікуються хворі зі всієї України, країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

У відділенні працюють 7 наукових співробітників, серед них двоє провідних наукових співробітників, двоє – старших наукових співробітників. Їхні наукові роботи визнані світовими гематологічними організаціями та щорічно публікуються провідними міжнародними гематологічними виданнями.

Співробітники відділення працюють над вивченням патогенезу, особливостей клінічного перебігу, розробкою нових методів діагностики та прогнозування гострих лейкемій, хронічних лімфопроліферативних та мієлопроліферативних захворювань.

У відділенні проводиться комплексна сучасна діагностика всіх захворювань лімфоїдної та кровотворної систем із застосуванням цитохімічних, імунофенотипових, цитогенетичних, молекулярно-генетичних, імуногістохімічних, гістологічних методів дослідження. Пацієнти мають можливість отримувати найсучасніше лікування гострих лейкемій, В-клітинної хронічної лімфоїдної лейкемії, негоджкинських лімфом, множинної мієломи, хронічної мієлоїдної лейкемії, хронічної мієломоноцитарної лейкемії, мієлодиспластичного синдрому, справжньої поліцитемії, ідіопатичного мієлофіброзу, анемій, тромбоцитопеній. Стандарти діагностики та лікування, які використовуються в клініці, відповідають протоколам діагностики та лікування хворих у провідних гематологічних клініках світу.

Фахівці

Горяінова Надія Валеріївна, завідувачка відділенням, доктор медичних наук

Третяк Наталія Миколаївна, головний науковий співробітник, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Перехрестенко Тетяна Петрівна, провідний науковий співробітник, доктор медичних наук

Басова Ольга Василівна, старший науковий співробітник, кандидат медичних наук

Кисельова Олена Анатоліївна, науковий співробітник, кандидат медичних наук

Стародуб Галина Сергіївна, кандидат медичних наук.

Мазур Марія Михайлівна, науковий співробітник


Основні функції та завдання відділення

  • Вивчення клітинно-молекулярних механізмів порушень функціонування системи гемопоезу;
  • вивчення епідеміології, етіології, патогенезу гематологічних захворювань та розробка нових методів діагностики, лікування;
  • вивчення та встановлення ролі нових прогностичних чинників у перебігу гематологічних захворювань;
  • зменшення інвалідизації хворих з гематологічними захворюваннями серед працездатного дорослого населення, покращення показників якості життя;
  • забезпечення доступності усіх видів гематологічної допомоги населенню України;
  • забезпечення пацієнтів із хворобами кровотворної та лімфоїдної систем сучасними, відповідно до міжнародних вимог, методами діагностики та лікування.