Інститут гематології та трансфузіології НАМН

Новини

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі електричної енергії

02.08.2023

ОБҐРУНТУВАННЯ  технічних та якісних характеристик закупівлі електричної енергії, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

 • Найменування замовника: ДУ «Інститу гематології та трансфузіології НАМН України».
 • Місцезнаходження замовника: 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 12.
 • Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02011924
 • Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.
 • Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Електрична енергія (ДК 021:2015 – 09310000-5 «Електрична енергія»). 
 • Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з (особливостями), № UA-2023-08-02-005944-a

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) 2023 р. При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін електропостачальників на електричну енергію на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі. До ціни електричної енергії включена вартість електричної енергії, закупованої електропостачальником на оптовому ринку електричної енергії (ринку електричної енергії на добу наперед), послуги з передачі електричної енергії, націнка електропостачальника та всі визначені законодавством податки та збори. 

Розмір бюджетного призначення: 282 240,00 грн. згідно з кошторисом на 2023 р. за КПКВК 6561040 на підставі наявної потреби у закупівлі товару на період вересень-грудень 2023 р.

Нормативно-правове регулювання. Закупівля електричної енергії, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 (далі — ПРРЕЕ), Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон про закупівлі), Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310 (далі — КСР), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі — Порядок № 375), та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.

Загальні положення. Згідно з пунктом 26 статті 1 Закону електрична енергія — енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу. Статтею 56 Закону визначено, що постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу.
Інформація про електропостачальника повинна міститись у переліку (ліцензійному реєстрі НКРЕКП) суб'єктів господарювання, які відповідно до вимог Закону отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП у розділі: Електрична енергія  /  Ліцензування  /  Реєстри ліцензіатів (вид діяльності — постачання електричної енергії). 

Електропостачальник повинен забезпечити поставку електричної енергії на об’єкт замовника ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Максима Берлинського, 12  та підключений до місцевих розподільчих мереж відповідно до вимог Кодексу розподільчих систем, технічні та якісні характеристики якої повинні відповідати нормам чинного на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.
Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з 01.09.2023 р. по 31.12.2023 р. 

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання попереднього календарного року, становить 50 400 кВт. год на період з 01.09.2023 р. по 31.12.2023 р.

Обґрунтування якісних характеристик. Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання — це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, у тому числі тих, що передбачені згідно з Порядком № 375, Законом, ПРРЕЕ, КСР, умовами договору про постачання електричної енергії (договору про закупівлю) та іншими нормативно-правовими актами. Згідно зі статтею 18 Закону показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені НКРЕКП. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, у тому числі під час виконання договору про закупівлю. Електропостачальник зобов’язується дотримуватися передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.

Електропостачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для забезпечення безперервного надання послуг із постачання електричної енергії споживачу (замовнику), що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачу (замовнику). Електропостачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються споживачу (замовнику), що передбачає вчасне та повне інформування споживача (замовника) про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини між електропостачальником та споживачем (замовником), ведення точних та прозорих розрахунків із споживачем (замовником), а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Споживач (замовник) має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію споживачу (замовнику) за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником у порядку, затвердженому Регулятором, та опублікувати на своєму офіційному вебсайті порядок надання компенсацій та їх розміри.

Об'ява про захист

24 листопада 2020 р.
22 грудня 2020 р. о 12 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.612.01 ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» за адресою: м. Київ, вул. М.Берлинського, 12

Порядок денний:

 1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Коржа А.В. за темою «Порівняльна характеристика біохімічних показників плазми крові донорів заготовленої різними методами».
 2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Борисенко Є.О. за темою «Клініко-лабораторні особливості інтоксикаційного синдрому у пацієнтів із гострими лейкозами».

Обладнання до списання

10 листопада 2020 р.

За результатами проведеної інвентаризації станом на 19.10.2020 р. виявлено медичне обладнання, яке в даний час не використовується, морально та фізично зношено, знаходиться в неробочому стані і не підлягає ремонту, тому планується до списання:

 1. Апарат для плазмацитоферезу Cobe Spectra, Швеція, рік випуску 2002, первісна вартість 305660,00 грн.
 2. Коагулометр, Sysmex Японія, рік випуску 1996, первісна вартість 89739,00 грн.
 3. Геманалізатор NE-7000, Японія, рік випуску 2003, первісна вартість 635620,00 грн.

Оренда приміщення

25 вересня 2020 р.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» (040060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 12, код ЄДРПОУ 02011924) здає в строкове платне користування державне окреме індивідуально визначене майно, нежитлове приміщення площею 39,4 м2 у будівлі Віварію для заготовки вторсировини. Вартість майна станом на 29.07.2020 р. становить 542 420,00 грн., без ПДВ.
Тел.: (044)467-06-31.

Шановні пацієнти!

У зв’язку із запровадженням Кабінетом Міністрів України карантинних заходів, ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» припиняє плановий прийом пацієнтів.
Лікарі консультативного поліклінічного підрозділу Інституту приймають лише тих пацієнтів, які потребують невідкладної гематологічної допомоги та госпіталізації у гематологічний стаціонар і лише за попереднім узгодженням та направленням лікарів.

Дякуємо за розуміння.

Конференція «Інноваційні технології діагностики та лікування гематологічних захворювань»

10 березня 2020 р.
Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології діагностики та лікування гематологічних захворювань», яка відбудеться 28-29 травня 2020 року у м. Київ, вул. А. Малишка, 1, готель Братислава та запрошуємо вас взяти участь. До участі в конференції запрошуються гематологи, онкологи, гемостазіологи, гінекологи, хірурги, сімейні лікарі, науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та інші представники медичної галузі, які мають бажання висловити свою думку з проблем гематології у медичній практиці. За результатами конференції буде видано збірник матеріалів конференції.
Детальніше по конференції
Виставка «Охорона здоров'я 2017»

Виставка «Охорона здоров'я 2017»

23 вересня 2017 р.
Найбільша в Україні 25-а Міжнародна медична виставка «Охорона здоров'я» відбудеться в Києві з 3 по 5 жовтня 2017 року.
Увага! Атестація!

Увага! Атестація!

30 липня 2017 р.
Відтепер оцінювати результати діяльності наукових установ будуть не міністерства та президії академій наук, а незалежні експертні групи. Якщо виявиться, що установа працює неефективно, її повинні будуть реорганізувати чи ліквідувати, і навпаки – у разі позитивної оцінки будуть нарощувати обсяги підтримки. Відповідне рішення Уряд ухвалив 19 липня 2017 року, затвердивши Порядок проведення державної атестації наукових установ.
Важлива інформація

Важлива інформація

28 червня 2017 р.
27 червня розпочалася активна кібер-атака на державні та комерційні сайти і комп’ютери.

Заборона на використання російських сервісів

23 травня 2017 р.
Шановні співробітникі, згідно рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 28 квітня 2017 року, Інтернет-провайдерами України буде заблоковано доступ до сервісів Mail.Ru Group.

Збори трудового колективу!

17 січня 2017 р.
Увага! 18 січня 2017 року, в актовій залі відбудуться збори трудового колективу.

Акція протесту науковців!

Шановні співробітники!
15 червня 2016 року відбудеться нова акція протесту науковців, у тому числі працівників Національної академії медичних наук України, із пікетуванням Кабінету Міністрів України.