Інститут гематології та трансфузіології НАМН

Новини спеціалізованої вченої ради

20 квітня 2021 р. о о 12 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.612.01

Порядок денний:

 1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Козлової О.І. за темою «Оптимізація діагностики і лікування негоджкінських лімфом у дітей».

 2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Тимошенко У.В. за темою «Діагностична значимість молекулярно-біологічних факторів імунного гемолізу при В-клітинних неходжкінських лімфомах».22 вересня 2020 р. о 12 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.612.01

Порядок денний:

 1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Дмитренко І.В. за темою «Роль генетичних порушень у формуванні резистентності до терапії інгібіторами тирозинкіназ у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією».26 вересня 2017 року в залі засідань інституту по вул. М. Берлинського, 12 відбудеться засідання ради.

Порядок денний (початок засідання о 12 годині):
Захист докторської дисертації Дерпака Ю.Ю.30 травня 2017 р. о 12 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.612.01

Порядок денний:

 1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Пеленьо Н. В. за темою «Перебіг волосистоклітинної лейкемії в умовах патогенетично обґрунтованої терапії».

 2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Шоропа Є.В. за темою «Морфологічні показники тромбоцитів та їх використання для оптимізації діагностики хронічних мієлопроліферативних новоутворень».16 травня 2017 р. о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.612.01

Порядок денний:

 1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Стародуб Г.С. за темою «Прогностичний потенціал маркерів диференціації CD34, CD117, CD33 та внутрішньоядерного маркера проліферативної активності Кі-67 у хворих на мієлодиспластичний синдром».

 2. Різне.28 грудня 2016 року в залі засідань інституту по вул. М. Берлинського, 12 відбудеться засідання ради.

Порядок денний (початок засідання о 12 годині):

 1. Захист кандидатської дисертації Салаха А.А. Абушанаба.27 грудня 2016 року в залі засідань інституту по вул. М. Берлинського, 12 відбудеться засідання ради.

Порядок денний (початок засідання о 12 годині):

 1. Захист кандидатської дисертації Лозинського Р.Ю.

 2. Захист кандидатської дисертації Дзіся І.Є.

Прошу Вас обов'язково прибути на засідання ради.


 1. Наказами МОН України від 01.07.2016 № 750 і 29.09.2016 № 1166 затверджені рішення Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів доктора медичних наук Перехрестенко Т.П. та Ніколаєнко-Камишовій Т.П і кандидата медичних наук Бойко О.І. Вітаємо!

 2. До офіційного захисту прийняті дисертації Дзіся І.Є. на тему «Клініко-лабораторні чинники ризику тромбозів та їх прогностичне значення у хворих на лімфоїдні новоутворення» і Лозинського Р.Ю. на тему «Діагностичне та прогностичне значення хромосомних аномалій і мутації JAK2V617F при мієлофіброзі», яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.30 червня 2016 р. о 12 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.612.01

Порядок денний:

 1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Ніколаєнко-Камишової Т.П. за темою «Оптимізація діагностики та розробка лікувально-профілактичних заходів щодо мінімізації розвитку і запобігання тромботичних ускладнень у хворих на хронічні мієлопроліферативні новоутворення».17 травня 2016 року в залі засідань ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» по вул. М. Берлинського, 12 відбулося засідання спеціалізованої вченої ради.

Порядок денний:

 1. Захист докторської дисертації Перехрестенко Т.П.

 2. Захист кандидатської дисертації Бойко О.І.


Вчений секретар ради Павлюк Р. П.